Jak motivovat lidi ke čtení

O tom, že Ätení ÄlovÄ›ku prospívá, není pochyb. Je to nejen Äinnost, pÅ™i které se můžeme uklidnit a odpoutat od vÅ¡edního svÄ›ta, ale zároveň si tím také procviÄujeme naÅ¡i pÅ™edstavivost,…

Read More

Co znamená mít kulturní rozhled

Asi každý z nás chce být považován alespoň trochu za kulturní osobu. Být oznaÄen za burana nebo barbara rozhodnÄ› není nic příjemného, aÄkoliv se nÄ›kteří lidé tváří, že jim to nevadí,…

Read More